Tomasz Czepułkowski
Tomasz Czepułkowski
Radca Prawny
linkedin

Oferta prawna Ełk

Służymy pomocą prawną z zakresu:

Prawa cywilnego

postępowania o odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych, zapłatę, zasiedzenie nieruchomośc

Prawa rodzinnego

postępowania o rozwód, separację, podział majątku, alimenty

Prawa spadkowego

postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

Prawa pracy

postępowania dotyczące stosunku pracy, zakazu konkurencji, mobbingu

Prawa ubezpieczeń społecznych

postępowania dotyczące emerytur, rent, wypadków przy pracy, podleganiu ubezpieczeniom społecznym

Ponadto oferujemy:

Bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców.

Pomoc w zakładaniu i rejestracji podmiotów gospodarczych oraz dokonywaniu zgłoszeń w przypadku zmian m. in. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opinie i porady prawne, sporządzanie pism procesowych.

Obsługę w zakresie negocjowania i opracowywania kontraktów handlowych, innych umów, porozumień, listów intencyjnych.

Reprezentowanie osób fizycznych i przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych i gospodarczych w każdej instancji, a także w postępowaniach przed organami administracji.

Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawa znajdujących zastosowanie w działalności prowadzonej przez Klientów.

Nasi prawnicy występują w imieniu Klientów jako pełnomocnicy:

Przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Sądem Najwyższym.

W postępowaniach egzekucyjnych.

Przed sądami administracyjnymi.

W postępowaniach administracyjnych toczących przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi.

Sprawdź szczegóły:

Doradztwo prawne

Dowiedz się więcej

Obsługa prawna przedsiębiorców

Dowiedz się więcej

Opinie i porady prawne

Dowiedz się więcej

Reprezentowanie osób fizycznych i przedsiębiorców

Dowiedz się więcej

Negocjowanie i opracowywanie kontraktów, ITD.

Dowiedz się więcej

Informowanie o zmianach w przepisach prawa

Dowiedz się więcej
Masz pytania - zadzwoń +48 87 610 04 04